یکم مهرماه سالروز تولد خسرو آواز ایران

فخر موسیقی ملی

استاد محمدرضا شجریان

بر تمام دوستان 

مبارک

https://telegram.me/samaniexchange

Asia, Tehran
Europe, London
Asia, Dubai
America, New York
Asia, Tokyo
America, Toronto
طراحی و توسعه توسط پرشه پردازش خاوران